Pimpinan Yayasan

Dr. H. IMAWAN SUGIHARTO,S.H., M.H.

Ketua
Dr. Eddhie Praptono, M.H

Wakil Ketua

Taufiqulloh

Sekretaris

MUNTOHA

Bendahara