Pimpinan Yayasan

Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H.

Ketua
Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.

Wakil Ketua

Dr. Ir. Suyono, M.Pi.

Sekretaris

Dr. Muntoha Nasucha, M.Pd.

Bendahara